Blue Flower

Transport bliski to rodzaj pracy, który polega na podnoszeniu, podtrzymaniu i zwalnianiu dowolnego ładunku w miejscu docelowym w obrębie jednego placu budowy. Nie obejmuje przewożenia przedmiotów na odległość nawet kilku kilometrów. Magazynowanie oraz praca na taśmach produkcyjnych wymaga zaangażowania dużej ilości pracowników, a techniki transportu bliskiego umożliwiają znaczną automatyzację i poprawę ergonomię.

Transport bliski

ergonomia stanowiskaW jego zakres wchodzi manipulacja obiektami za pomocą różnego rodzaju sprzętu pomocniczego, do którego zaliczamy między innymi żurawie, balansery, wózki transportowe, przenośniki kubełkowe, członowe, zbierakowe, taśmowe, wałkowe, podwieszone, wstrząsowe, śrubowe, miotające oraz chwytaki. Tego typu urządzenia, o ile są odpowiednio do tego przystosowane, radzą sobie z najcięższym ładunkiem, osiągającym nawet kilkadziesiąt ton. Wykorzystywane są na placach budowy, w fabrykach, w halach magazynowych oraz wszelkich zakładach przemysłowych oraz rolniczych.

Mniejsze i uproszczone urządzenia coraz częściej zastępują siłę mięśni ludzkiej. Pracodawcy wyposażają w nie miejsca pracy, aby zwiększyć bezpieczeństwo wykonywanych przez pracowników czynności, które obejmuje transport bliski.