Blue Flower

pieniądzeIstnieje wiele powodów, dla których wyceny domów są niezwykle korzystne i powinny być przeprowadzane przez doświadczonych rzeczoznawców majątkowych. Przede wszystkim, jeżeli docelowo zamierzamy sprzedać swoją nieruchomość, ale od dłuższego czasu nie możemy znaleźć na nią nabywcy, dobrze byłoby zlecić przeanalizowanie danych dotyczących domu pod względem prawnym i rynkowym. Fachowa opinia może pomóc w ustaleniu niedociągnięć ofertowych oraz wskazaniu słabych stron, które uniemożliwiają podkreślenie atrakcyjności nieruchomości i blokują jej sprawną sprzedaż. Rzetelne wyceny domów pozwalają na zdobycie wiedzy na temat ich realnej wartości, co może być niezwykle korzystne podczas negocjowania ceny z potencjalnym nabywcą.

 Świadomość plusów i minusów swojego majątku może nas uchronić przed zbytnim zaniżeniem jego wartości lub ograniczeniem elastyczności podczas całego procesu transakcji. Szacowania wartości dokonuje się także wtedy, kiedy konieczne okazuje się wyliczenie wysokości podatku od spadku lub darowizny, wtedy, kiedy należy oszacować spadek w taki sposób, aby jego podział był sprawiedliwy oraz wtedy, kiedy trzeba wycenić tzw. mienie zabużańskie, czyli nieruchomość pozostawioną za granicą do postępowania administracyjnego. Ze względu na to, że dom jest obiektem o bardzo dużej wartości, nie tylko tej sentymentalnej, nieznajomość jego wartości rzeczywistej oraz faktycznego stanu technicznego może pociągać za sobą wiele negatywnych konsekwencji. Z tego też powodu w przypadku jakichkolwiek wątpliwości, zawsze warto zasięgnąć rady doświadczonego specjalisty, posiadającego nie tylko wiedzę z zakresu prawa i ekonomii, ale i sposobu i mechanizmu funkcjonowania branży nieruchomości. Skutecznie przeprowadzona przez rzeczoznawcę majątkowego analiza rynku nieruchomości może być niezwykle korzystna i stanowić cenne źródło informacji na temat trafności przeprowadzanej inwestycji. Każdy rzeczoznawca sporządza operat szacunkowy, który dotyczy bezpośrednio jego własnej opinii na temat wartości nieruchomości.

Ze względu na to, że jest on dokumentem urzędowym, może być sporządzany wyłącznie na piśmie, które poświadczone jest owalną pieczęcią zawierającą dane personalne rzeczoznawcy oraz dwa numery – pierwszy z nich dotyczy indywidualnego numeru przydzielonemu rzeczoznawcy bezpośrednio przed rozpoczęciem przez niego pracy po zdanym egzaminie państwowym, druga natomiast jest numerem samej pieczęci. Ze względu na to, że sporządzenie wyceny domów nie może być pobieżne i niekompetentne, poprzedza ją dokładna analiza rynku nieruchomości, uwzględniająca przede wszystkim wysokość stawek czynszów, warunków przeprowadzania dotychczasowych transakcji oraz zakresu cen, które zostały uzyskane w konsekwencji tych transakcji. Operat szacunkowy skupia informacje, które są niezbędne podczas wyceny domów, w tym takie elementy, jak uzasadnienie wszystkich przeprowadzonych przez rzeczoznawcę czynności. Przede wszystkim jednak muszą się w nim pojawić cele i powody, dla których został zlecony proces szacowania wartości. Tego typu celów jest równie wiele jak samych powodów, dla których właściciele decydują się na sprzedaż swojego mienia. Celem może być chociażby transakcja kupna-sprzedaży, chęć stworzenia spółki lub też fuzja dwóch lub więcej firm w jeden spójny podmiot gospodarczy.

na sprzedażBiura rzeczoznawców zajmują się zatem szacowaniem wartości ze względu na kupno lub sprzedaż nieruchomości, konieczność zabezpieczenia kredytu hipotecznego, przekształcenie prawa własności, wycenę na prośbę biur rachunkowych, aktualizację opłaty z tytułu użytkowania wieczystego, podział majątku, obliczenie wysokości podatku od darowizny lub spadku oraz wycenę szkód dotyczących konkretnego obiektu. Wiadomo oczywiście, że nie ma dwóch identycznych nieruchomości, dlatego też każda z przeprowadzanych wycen musi uwzględniać ich indywidualne cechy. Wymienione elementy są zatem tylko orientacyjnymi hasłami, które nie uwzględniają nawet części powodów, dla których sporządzane są wyceny domów czy wszystkich innych nieruchomości i gruntów rolnych. Podczas przeprowadzania szacowania wartości, rzeczoznawca majątkowy zwraca uwagę na wiele istotnych elementów, które z punktu widzenia przeciętnego obywatela mogą być całkowicie bez znaczenia. Wiele z podstawowych czynników może być wytypowanych w sposób intuicyjny, każdy w końcu zdaje sobie sprawę z tego, jak ważna dla określenia nieruchomości jako atrakcyjnej, jest jej lokalizacja, wygląd zewnętrzny czy też szczególna estetyka otoczenia, w której się znajduje.

Rodzaj i położenie nieruchomości, podobnie jak jej przeznaczenie, stopień wyposażenia w urządzenia infrastruktury technicznej oraz stan zagospodarowania są pierwszymi cechami, które rzeczoznawca bierze pod uwagę, do tego typu bazy dodawane są jednak kolejne z niezwykle długiej listy, przez co operat szacunkowy nabiera konkretnego kształtu. Podobnie jak ma się to w przypadku mieszkań, wyceny domów uwzględniają także takie kwestie, jak ich układ względem większego miasta lub dojazd bezpośrednio do jego centrum, wiek domu oraz technologia jego budownictwa. Wiadomo bowiem, że im lepiej skomunikowane miejsce z sercem miasta, im młodszy jest dom oraz im nowocześniejsze technologie i rozwiązania zostały wykorzystane do jego skonstruowania, tym większą wartość, będzie on sobą reprezentował. Dla potencjalnego klienta cenną informacją jest także to, jak wysokie koszty eksploatacyjne pociąga za sobą codzienne funkcjonowanie w danej nieruchomości. Jeżeli dom ma nieszczelne okna lub przestarzałą instalację, będzie wymagał większych nakładów finansowych, co automatycznie przełoży się na spadek jego wartości. Z tego też powodu przed podjęciem decyzji o zaoferowaniu domu na sprzedaż, warto skonsultować ze specjalistą wszelkiego typu naprawy i remonty, które wymaga nieruchomość. Zawsze korzystniejsze jest zwiększenie nakładów inwestycyjnych przed sprzedażą, co przekłada się później na, zawartą sprawniej i bardziej zadowalająco dla obu stron, umowę kupna-sprzedaży.